Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 41)

Lý thuyết

Câu hỏi

Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học là Fe23 , hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO4) sau:

FeSO4 (a) ; Fe2SO4 (b) ; Fe2(SO42  (c) ; Fe2(SO­4)3 (d) ; Fe3(SO4)2

Hướng dẫn giải

Ta có: Với Fe2O3 mà O hóa trị II à Fe hóa trị III

Vậy, công thức hóa trị đúng hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO­4) hóa trị II là Fe2(SO4)3.

Vậy công thức d là đúng.

Các câu hỏi cùng bài học