Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 33)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy dùng compa vẽ mặt cắt bổ đôi của Trái Đất va điền tên: lõi, lớp trung gian, lớp vỏ (dùng compa vẽ hai vòng tròn đồng tâm: vòng đầu có bán kính 2 cm, tượng trưng cho lõi Trái Đất; vòng sau có bán kính 4 cm, tượng trưng cho cả lõi và lớp trung gian. Lớp vỏ Trái Đất, vì rất mỏng, nên chỉ cần tô đậm vành ngoài của vòng tròn có bán kính 4 cm).

 

 

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học