Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 28)

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải các phương trình sau :

a) \(\cos\left(x-1\right)=\dfrac{2}{3}\)

b) \(\cos3x=\cos12^0\)

c) \(\cos\left(\dfrac{3x}{2}-\dfrac{\pi}{4}\right)=-\dfrac{1}{2}\)

d) \(\cos^22x=\dfrac{1}{4}\)

Hướng dẫn giải

Bài 3. a) cos (x - 1) = ⇔ x - 1 = ±arccos + k2π

⇔ x = 1 ±arccos + k2π , (k ∈ Z).

b) cos 3x = cos 120 ⇔ 3x = ±120 + k3600 ⇔ x = ±40 + k1200 , (k ∈ Z).

c) Vì = cos nên ⇔ cos() = cos = ± + k2π ⇔

d) Sử dụng công thức hạ bậc (suy ra trực tiếp từ công thức nhan đôi) ta cóCác câu hỏi cùng bài học