Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 19)

Lý thuyết

Câu hỏi

Khi quan sát các đường đồng mức biểu hiện độ dốc của hai sườn núi ở hình 16, tại sao người ta lại biết sườn nào dốc hơn?

Hướng dẫn giải

Khi quan sát các đường đồng mức biểu hiện độ dốc của 2 sườn núi ở hình 16, ta có thể biết được sườn nào dốc hơn là do căn cứ vào khoảng cách các đường đồng mức. Các đường đồng mức càng gần nhau thì sườn càng dốc, càng xa nhau thì sườn càng thoải.

EM HỌC RỒI NÊN THAM KHẢO NHA.Các câu hỏi cùng bài học