Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 141)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho 3,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SOloãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là

A. Mg.                                                       B. Zn.

C. Fe.                                                        D. Al. 

Hướng dẫn giải

A. Mg. B. Zn.

C. Fe. D. Al.

Đáp án CCác câu hỏi cùng bài học