Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 14)

Lý thuyết

Câu hỏi

Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105 km. Trên một bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Bài này có 2 cách giải.

Cách 1: Đổi cùng đơn vị cm Cách 2: Đổi cùng đơn vị km

Đổi: 105 km= 10 500 000 (cm)

Tỉ lệ bản đồ bằng:

\(khoảngcáchtrênbảnđồ:khoảngcáchthựctế\\ =15:10500000\\ =1:700000\)

Đổi: 15 cm= 0,00015(km)

Tỉ lệ bản đồ:

\(khoảngcáchtrênbảnđồ:khoảngcáchthựctế\\ =0,00015:105\\ =1:700000\)

Các câu hỏi cùng bài học