Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 129)

Lý thuyết

Câu hỏi

Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm như sau :

a) Phun nước vào ngọn lửa.

b) Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa.

c) Phủ cát vào ngọn lửa. 

Cách làm nào ở trên là đúng? Giải thích.

Hướng dẫn giải

- Cách làm đúng là b và vì ngăn không cho xăng dầu tiếp xúc với không khí

- Cánh làm a là sai vì khi đó dầu loang nhanh trên mặt nước, gây cháy diện rộng hơn.Các câu hỏi cùng bài học