Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 116)

Lý thuyết

Câu hỏi

Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế và Tp.Hồ Chí Minh (theo số liệu bảng 31.1). Nhận xét về sự khác nhau của các trạm khí tượng đó.

 

Hướng dẫn giải

Biểu đồ Hồ Chí Minh

Các câu hỏi cùng bài học