Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 (SGK trang 113)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

(Khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch được ở nông trường T - đơn vị : g)

Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp sau :

[70;80); [80;90); [90;100); [100;110); [110; 120]

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học