Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3: Học thuyết tiến hóa hiện đại

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-13 09:01:07

Học thuyết tiến hoá tổng hợp

   - Được ra đời vào thế kỉ XX, học thuyết là sự kết hợp giữa cơ chế tiến hoá bằng CLTN của Đacuyn và các thành tự của di truyền học hiện đại.

   - Theo quan điểm của thuyết tiến hoá tổng hợp, tiến hoá có thể chia thành tiến hoá lớn và tiến hoá nhỏ.

   • Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể để hình thành loài mới.

   • Tiến hoá lớn là quá trình làm biến đổi trên quy mô lớn, trải qua hàng triệu năm, làm hình thành các đơn vị phân loại trên loài.

   - Nguyên liệu của tiến hoá

Lượt xem: 165