Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3 Choose A, B, or C to fill the gaps in the passage.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Chọn A, B hoặc c để điền vào chỗ trông trong đoạn văn sau.)

Hướng dẫn giải

1. A    

2. B    

3. A    

4. A    

5. C

Tạm dịch:

Hầu hết trẻ con thích những hoạt động ngoài trời. Chúng chơi bóng đá. trượt ván hay đi bơi. ơ vài quốc gia có tuyết như Thụy Điển, trẻ con đi leo núi với cha mẹ để trượt tuyết. Chúng có thể làm người tuyết trong sân chơi trước nhà. Khi thời tiết xấu, chúng có thể ở nhà và xem những chương trình thú vị trên ti vi.

Các câu hỏi cùng bài học