Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.8 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Đêm rằm, ta quan sát thấy gì khi Mặt Trời đi vào bóng tối của Trái Đất?

A. Mặt Trăng bừng sáng lên rồi biến mất.

B. Phần sáng của Mặt Trăng bị thu hẹp dần rồi mất hẳn.

C. Mặt Trăng to ra một cách khác thường

D. Trên mặt đất xuất hiện một vùng tối.

Hướng dẫn giải

Chọn B. Phần sáng của Mặt Trăng bị thu hẹp dần rồi mất hẳn.

Các câu hỏi cùng bài học