Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.61 - Đề toán tổng hợp (SBT trang 164)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) : \(\left(x-1\right)\left(^2y+2\right)^2=9\) và đường thẳng \(d:3x-4y+m=0\). Tìm m để trên d có duy nhất một điểm P mà từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến PA, PB với (C) (A, B là các tiếp điểm) sao cho tam giác PAB đều 

Hướng dẫn giải

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Các câu hỏi cùng bài học