Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.6 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy kể tên những dụng cụ đo thể tích chất lỏng mà em biết. Những dụng cụ đó thường được dùng ở đâu?

Hướng dẫn giải

Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng thông thường gồm: Ca đong, bình chia độ, can, chai, lọ (ghi sẵn dung tích)... Những dụng cụ đó dùng để đo thể tích trong đời sống như nước mắm, xăng dầu, rượu...

Các loại như Ca đong, bình chia độ thường dùng trong phòng thí nghiệm để đo thể tích nước, hóa chất...

Các câu hỏi cùng bài học