Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.5 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực?

A.  Mặt Trời ngừng phát ra ánh sáng

B.   Mặt Trời bỗng nhiên biến mất.

C. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được mặt đất.

D. Người quan sát đứng ở nửa sau Trái Đất, không được Mặt Trời chiếu sáng.

Hướng dẫn giải

=> Chọn C. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được mặt đất.

Các câu hỏi cùng bài học