Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 29. Văn bản đề nghị (2)

c0d33f99f2525e2634d9d7f1dbcccc2a
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-23 09:51:22 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 348 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Văn hành chính là lo văn nh th ếnào? Hãy nêu nh ng nh thi ph có ảtrong văn hành chính.ả Văn hành chính là lo văn th ng dùng ườđ truy đt nh ng dung và yêu nào đó ừc trên xu ng ho bày nh ng ki n, nguy ệv ng cá nhân hay th các quan và ng ườcó quy gi quy t. Văn hành chính th ng đc trình bày ườ ượtheo nh ng :ữ Qu hi u, tiêu ngố Đa đi và ngày tháng làm văn nị tên, ch ng nh hay tên quan ườ ơnh văn nậ tên, ch ng hay tên quan, ườ ơt th văn nậ dung thông báo, ngh báo cáoộ Ch kí và tên ng văn nữ ườ ảTi 127 Làm Văn:ế ậVĂN NGHẢ Ti 127 Làm Văn:ế VĂN NGHẢ ỊI. Đc đi văn ngh :ặ 1. Xét các ví sgk:ụC NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỘ ỆĐc Do nh Phúc ạ__________________TP. Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2003ồGI NGHẤ ỊKính i: Cô giáo ch nhi 7C, Tr ng THCS Hoàng ườDi uệT th 7C chúng em xin trình bày cô giáo vi ệnh sau: ng đen em do ng đã lâu, nay ờcác ng cu khó theo dõi dung bài gi ng các ủth y, cô giáo ghi trên ng. Chúng em kính ngh cô giáo cho ơl ng th vi trên đc n.ạ ượ Thay 7Cặ tr ngớ ưở Kí và ghi rõ tênọVăn bn 1:ảC NG HÒA XÃ CH NGHĨA VI NAMỘ ỆĐc do nh phúc ạHu ngày tháng 10 năm 2003ếGI NGHẤ Kính i: ban nhân dân ph ng (xã, qu n, huy n,…) M.ử ườ Chúng tôi các gia đình trong khu th (khu ph xóm, ốthôn,…) N. Xin ki ngh UBND vi nh sau: Do vi chi trái phép, gia ốđình trong khi xây ng đã làm các đng ng, gây ng úng ườ ậc khu th trong nh ng ngày bão. Tình hình sinh môi ệtr ng khu này không đc đm, nh ng đn đi ườ ượ ưở ờs ng khu dân …. Vì chúng tôi vi gi này ngh chính ịquy đa ph ng có bi pháp gi quy th ch ch nh ươ ạtình hình trên. Thay các gia đìnhặ (Kí và ghi rõ tên)ọVăn bn 2:ả hình th và dung:ư Qu hi u, tiêu ngố Đa đi và ngày tháng làm văn ngh .ị tên, ch ng nh hay tên quan ườ ơnh văn nậ tên, ch ng hay tên quan, ườ ơt th văn nậ dung: Rõ ràng, ng n.ộ Ch kí và tên ng văn nữ ườ ảTrong các tình hu ng sau đây, tình hu ng ốnào ph vi gi ngh ?ả ịa) Có phim truy hay, liên quan tác ớph đang c, đi xem thẩ b) Em đi nhóm, do nên gian xe ấđp.ạ c) thi kì, sinh ho trao đi thêm ổv môn Toán.ề d) Trong gi c, em và cãi nhau gây tr ựth y, cô giáo ph ng gi quy t.ầ Vi gi nghế ịVi ng trìnhế ườVi gi nghế ịVi ki đi mế ểTi 127 Làm Văn:ế VĂN NGHẢ ỊI. Đc đi văn ngh :ặ 1. Xét các ví sgk/124:ụ 2. Ghi nh 1:ớ Trong cu ng sinh ho và p, khi xu hi ệm nhu u, quy chính đáng nào đó cá nhân hay ủm th (th ng là th thì ng ta vi ườ ườ văn ảđ ngh (ki ngh lên các cá nhân ho ch có ứth quy nêu ki mình.ẩ ủ