Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 29 Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử

70225fd3386d940d63a445c416d0c406
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-18 21:20:37 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 257 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TI 123ẾTHU HOANTI 123 :Ế LONG BIÊN CH NG NHÂN CH SẦ I. TÌM HI CHUNGỂ1. Văn nh ậd ng :ụVăn nh ng Là nh ng bài vi có dung gũi, thi ớđi ng tr con ng và ng đng trong xã hi đi nh ướ ườ ưthiên nhiên, môi tr ng, năng ng, dân ma túy..ườ ượ ốTI 123 :Ế LONG BIÊN CH NG NHÂN CH SẦ I. TÌM HI CHUNGỂ1. Văn nh ậd ng :ụ2. khó:ừ3. :ố ụ3 ph :ầ P1: đu…th đô Hà iừ ng quát Long Biên ầtrong th i.ộ ạP2 Ti dai ng ch cế nh ch ng nhân ứs ng đng đau th ng và anh dũng th đô Hà i.ố ươ ộP3 Ph còn :ầ Kh ng đnh nghĩa ch ầLong Biên trong xã hi đi.ộ ạTI 123 :Ế LONG BIÊN CH NG NHÂN CH SẦ I. TÌM HI CHUNGỂII. ĐC TÌM HI VĂN NỌ :Quá trình xây ngựNg thi ườ ếkếĐc đi mặ ểGiá trịÝ nghĩa Xây ng ngày 12/8/1898, hoàn thành vào ngày 3/2/1902ự ừ­ Do ki trúc ng Pháp Ep­phen thi kế ườ ế­ Dài 2290 m, cao 17 m, ng 17 nghìn n. ấ­ Nhìn xa, nh qua sông ượ ắH ng.ồ­ Đc coi là thành quan tr ng th kì văn minh ượ ầs t.ắ­ Làm ch ng nhân ch th đô Hà và dân ảt ta.ộ1. Gi thi chung Long Biên :ớ ầNhìn xa nh qua sông ượ ắH ng.ồHi trên còn kim lo ạkh chắ Gustave EiffelTI 123 :Ế LONG BIÊN CH NG NHÂN CH SẦ I. TÌM HI CHUNGỂII. ĐC TÌM HI VĂN NỌ :1. Gi thi chung Long Biên :ớ ầ2. Long Biên qua nh ng th kì ch .ầ ửa)Trong th kì Pháp thu :ờ ộ­ Là nhân ch ng cho cu khai thác thu đa th nh Vi Namứ ệTI 123 :Ế LONG BIÊN CH NG NHÂN CH SẦ I. TÌM HI CHUNGỂII. ĐC TÌM HI VĂN NỌ :1. Gi thi chung Long Biên :ớ ầ2. Long Biên qua nh ng th kì ch .ầ ửa)Trong th kì Pháp thu :ờ ộb) Long Biên Cách ng Tháng đn nay ế:C có tuy đng gi a,hai bên ườ ữlà đng tô, ngoài cùng là tuy dành cho ườ ếng đi bườ Hà có Long Biên ầV dài ng qua sông ng Tàu xe đi thong dong Ng ng gánh ng ườ ườ ồng xuôiượ