Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 28-29.15 trang 82 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Khi nước trong ấm đun nước đang sôi, người ta không nhìn thấy khói ở ngay miệng vòi ấm, mà chỉ nhìn thấy khói ở xa miệng vòi ấm một chút. Càng xa miệng vòi ấm, lượng khói càng tăng.

Hãy đun nước, quan sát hiện tượng để kiểm tra và giai thích tại sao?

Hướng dẫn giải

Càng xa miệng vòi ấm, lượng khói càng tăng vì ra xa hơi nước lạnh đi bị ngưng tụ thành các giọt sương rất nhỏ và ta nhìn thấy dược.

Các câu hỏi cùng bài học