Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 27: Vẽ tranh – Đề tài cảnh đẹp đất nước

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-23 02:56:28

Vẽ 1 bức tranh về đề tài Cảnh đẹp đất nước

- Cảnh đẹp, danh lam thắng cảnh ba miền Bắc-Trung-Nam

Lượt xem: 262

Các bài học liên quan