Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 27 Lòng yêu nước (2)

f32a6e5d7abb35c33805094e5e442353
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-18 14:58:21 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 260 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Quê ngươQuê ng là chùm kh ng tươ ọCho con trèo hái ngàyỗQuê ng là đng đi cươ ườ ọCon vàng bayề ướQuê ng là con di bi cươ ếTu th con th trên đngổ ồQuê ng là con đò nhươ ỏÊm đm khua ven sôngề ướTác gi Trung Quânả ỗLòng yêu cướNhóm 4I. Tìm hi chungể 1. Tác gi :ả I­li­a Ê­ren­bua (1891­1967). Là nhà văn ti ng Liên Xô (tr đây).ổ ướ Ông còn là nhà báo c.ộ ạI. Tìm hi chungể 1. Tác gi :ả I­li­a Ê­ren­bua (1891­1967). Là nhà văn ti ng Liên Xô (tr đây).ổ ướ Ông còn là nhà báo c.ộ 2. Tác ph m:ẩ Bài Lòng yêu đc trích bài báo Th ướ ượ ửl I. Ê­ren­bua vi vào cu tháng năm ố1942. Th kì khó khăn nh trong cu chi tranh ếv qu nhân dân Liên Xô ch ng phát xít Đc xâm ứl (1941­1945).ượII. Tìm hi văn nể 1. Đi bài văn 2. Đc đo văn đu đn lòng yêu ổqu và hãy cho bi t:ế a) Câu đu và câu đo b) Tìm hi trình lu trong đo vănể ạ1. Đi bài vănạ ủTác gi lí gi lòng yêu ướ ắngu tình yêu nh ng ữs th và bình th ng nh t, ườ ấg gũi và thân thu nh t; đng ồth kh ng đnh: lòng yêu ướđc đy và sâu nh ượ ấtrong nh ng hoàn nh th thách ửgay cu chi tranh ệqu c.ố2. Đc đo văn đu ầđn lòng yêu qu và hãy cho bi tếa) Câu đu và câu ếđo nạ