Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 26 (SGK trang 119)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền đủ vào các ô trống ở bảng sau (đơn vị độ dài: cm).

Hình Bán kính đáy Chiều cao Độ dài đường Thể tích 5 7 12 16 40 15 Đường kính đáy sinh 25 29

Hướng dẫn giải

Bài 26 Hãy điền đầy đủ vào các ô trống cho ở bảng sau (đơn vị độ dài: cm):

Giải:

Dòng thứ nhất: d = 2r =10

Dòng thứ hai: r = = 8

Các dòng thứ ba, thứ tư ta làm tương tự

Ta được bảng sau:

Các câu hỏi cùng bài học