Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 25: Vẽ tranh – Trò chơi dân gian

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-23 02:55:09

Vẽ 1 bức tranh về đề tài trò chơi dân gian

-       Chơi ô ăn quan, chơi bi, chơi cờ, đua thuyền, thả diều, bịt mắt bắt dê…

Lượt xem: 504

Các bài học liên quan