Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 25 (SGK trang 119)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy tính diện tích xung quanh của hình nón cụt biết hai bán kính đáy là a, b (a < b) và độ dài đường sinh là l (a, b, l có cùng đơn vị đo).

Hướng dẫn giải

Giải:

Kí hiệu như hình vẽ. Ta có hai tam giác vuông AO'C và AOB đồng dạng vì có góc chung.

Nên =>

=> =>

Diện tích xung quanh của hình nón lớn:

Sxq nón lớn = π.r.l =π.b.l

Diện tích xung quanh của hình nón nhỏ:

Sxq nón nhỏ = π.r.l1= π.a. = π.

Diện tích xung quanh của hình nón cụt:

Sxq nón cụt = Sxq nón lớn -Sxq nón nhỏ

=

=

Các câu hỏi cùng bài học