Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 24. Ý nghĩa văn chương (1)

31346432633762303132613934376465646263393532306665623965663433326536353161333632363862326461363937653632386532333933623439373861
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 09:24 AM ngày 23-07-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 238 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Giáo viên: Ph Th Thu Huy nạ ềTr ng THCS Văn LangườKI TRA BÀI CŨỂCâu iỏ Trong bài Đc tính gi Bác tác gi Ph Văn ạĐng đã nêu nh ng bi hi nào làm sáng gi Bác ủH ?ồTr iả Gi là đc tính Bác Trong bài Đc tính ứgi Bác tác gi Ph Văn Đng đã đa ra hai bi ểhi quan tr ng ch ng minh cho gi Bác đó là Gi ảd trong ng, trong quan ng và gi trong ườ ịcách nói và vi t. Bác gi hòa đi ng tinh ốth phong phú, ng tình cao đp. Bài văn có ừnh ng ch ng th và nh xét sâu c, th đm ượtình chân thành.ảI. Ti xúc văn nế ả1. Đc ọ2. Tìm hi chú thíchể Hoài Thanh 1909­1982), quê Ngh An. ệ* Tác giả TI 97Ế NGHĨA VĂN CH NGƯƠ( Hoài Thanh) Là nhà giáo, nhà phê bình văn xu c. Phong cách: o, tinh ếgiàu xúc.ảHoài Thanh 1909 1982)Hoài Thanh 1909 1982)I. Ti xúc văn nế ả1. Đc ọ2. Tìm hi chú thíchể TI 97Ế NGHĨA VĂN CH NGƯƠ( Hoài Thanh) Hoài Thanh 1909­1982), quê Ngh An. ệ* Tác giả Là nhà giáo, nhà phê bình văn xu c. Phong cách: o, tinh ếgiàu xúc.ả* Tác ph mẩ Sáng tác năm 1936, in trong cu ố“ Văn ch ng và hành đng”.ươ Th lo i: Ngh lu văn ch ng.ể ươI. Ti xúc văn nế ả1. Đc ọ2. Tìm hi chú thíchể TI 97Ế NGHĨA VĂN CH NGƯƠ( Hoài Thanh)* Tác ph mẩ* Tác giả* khó: (SGK)ừ3. cố ụII. Tìm hi văn nể Ph 1( đu…. “muôn t, muôn loài”): Ngu văn ch ng.ủ ươ Ph 2( còn i): Công ng văn ch ng.ầ ươ1. Ngu văn ch ngồ ươI. Ti xúc văn nế ả1. Đc ọ2. Tìm hi chú thíchể TI 97Ế NGHĨA VĂN CH NGƯƠ( Hoài Thanh)I. Ti xúc văn nế ảII. Tìm hi văn nể ả1. Ngu văn ch ngồ ươ TI 97Ế NGHĨA VĂN CH NGƯƠ( Hoài Thanh) câu chuy nêu lu đi m:ể Ngu văn ch ng là lòng th ng ươ ương và ng ra th ng muôn t, muôn loài”.ườ ươ ậD lu đi theo ki quy p, nhiên, ấd n, xúc đng.ẫ ộQuan ni đúng đn, sâu ắQuan ni đúng đn, sâu ắs c.ắs c.ắ TI 97Ế NGHĨA VĂN CH NGƯƠ( Hoài Thanh)I. Ti xúc văn nế ảII. Tìm hi văn nể ả1. Ngu văn ch ngồ ươ TI 97Ế NGHĨA VĂN CH NGƯƠ( Hoài Thanh)N non đn mìnhướ ộThân cò lên thác, xu ng gh nh…ố đc nhà ng muôn Ướ ượ ộnghìn gian…Đau đn thay ph đàn bà…ớ ậLòng chàng, thi ếai ai?ầ ba chìm ớn non…ướ Chia ch ra đi!ồ