Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 22 Nhân hoá

5fa30a1ff8e3f18229d2ec03ee574e24
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-18 07:12:28 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 253 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THCS ƯỜTR NG THCS ƯỜVĨNH THÀNHVĨNH THÀNHKính chào quý th cô ầgiáo và các em sinh!ọ KIEÅM TRA BAØI CUÕ *Câu 1. Trình bày các ki so sánh? *G ýợ Có hai ki so sánh:ể So sánh ngang ng. So sánh không ngang ng.ằ *Câu 2. Hãy xác đnh ki so sánh trong các bài sau:ị ậa/ Nh ng đng tác th sào, rút sào ràng nhanh nh t. ắThuy lên. ng ng Th nh pho ượ ươ ột ng đng đúc, các th cu cu n, hai hàm răng ượ ắch t, quai hàm nh ra, ghì trên ng sào ọgi ng nh hi sĩ Tr ng oai linh hùng vĩ. ườ So sánh ngang ng; B. So sánh không ngang ng;ằ C. và B.ả KIEÅM TRA BAØI CUÕ b/ Con đi trăm núi ngàn khe Ch ng muôn tái tê lòng mư ầCon đi đánh gi nămặ ườ Ch ng khó nh đi sáu i.ư ươ( )ố ữA. So sánh ngang ng; ằB. So sánh không ngang ng;ằC. và B.ảO Ng Văn 6ữ TI 91ẾNHÂN HÓA Ti 91: NHÂN HÓAI. NHÂN HÓA LÀ GÌ?1. Khái ni m:ệVí ụÔng tr iờM áo giáp đenặRa tr nậMuôn nghìn cây míaMúa mươKi nếHành quânĐy đng.ầ ườ Tr Đăng Khoa)ầ Tr iờ iọ ÔngTr áo giáp đen Ra tr nậMía tả Múa mươKi tả Hành quân ng ữđ ểg i, ảcon ng ườdùng i,ọ con ảv t, cây ậc i, tố Nhân hóaKi Hành quânTr iọ ÔngTr tả áo giáp đen Ra tr nậMía Múa mươTi 91. NHÂN HÓAI. NHÂN HÓA LÀ GÌ?1. Khái ni m:ệ* Ví .ụ Ti 91. NHÂN HÓAI. NHÂN HÓA LÀ GÌ? 1. Khái ni mệ *Ví I/1( SGK/56)ụ Nhân hóa là ho con t, cây i, ... ậb ng nh ng ng đc dùng ho con ượ ảng i.ườ*Ví :ụ Chú mèo lim dim ng .ủ Cây ph ng già ng khoe mình.ượ ưỡ 2. Tác ng nhân hóaụ Câu th lu n(Nhóm đôi):ỏ Hãy so sánh cách di ễđt sau đây, cách di đt nào hay .Vì sao?ạ ơ* ý: Cách hay cách vì cách làm cho ơquang nh ng đng, gũi con ớng i.ườ Cách 1Ông tr iờM áo giáp đenặRa tr nậMuôn nghìn cây míaMúa mươKi nếHành quânĐy đngầ ườ Tr Đăng Khoa )ầ Cách 2­ tr đy ầmây đen.­ Muôn nghìn cây mía ng ảnghiêng, lá bay ph ph i.ấ ớ­ Ki bò đy ầđng.ườ