Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 21. Chương trình ngữ văn địa phương phần tiếng việt rèn luyện chính tả (2)

62383261343466336138613363636637623533323139366361643834393839383065373333386336306436366136363465386136653630313436346132373265
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 03:24 PM ngày 17-07-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 239 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn PHÒNG THANH OLYMPIC TOÁN Trường THCS Thanh 2013-2014 (Thời gian phút (5điểm c2=ab Chứng minh rằng: phân tổng bằng chúng 3;4;5, chúng 5;1;2 .Tìm phân điểm thức: f(x) x17- 2000x16 2000x15 2000x14 +….+ 2000x Tính thức 1999. Chứng minh rằng nhiên chẵn. 3.(2 điểm nhiên phân nhất. điểm giác 500.Gọi điểm trong giác =100, 300. Chứng minh BA=BK Tính phân giác điểm trên vuông vuông song song vuông Chứng minh trung điểm giác Tính cạnh Hết- Duyệt Người Nguyễn Hương bacbca2222 2222caab aab 70213 3287xx KBC KCB BAK Doc24.vn THANG ĐIỂM OLYMPIC Môn: Toán 2013-2014) (5đ) 1.(2đ) c2=a.b Theo phân phải a+b+c ………. 2.(6điểm (3đ) f(x) =x17 1999x16 1999x15 1999x14 x14+…+1999x f(1999) 199917 199917 199916 199916 199915 199915- 199914+…+19992+1999 1999 1998. 2.(3đ) hiệu trong phải chẵn. tích chúng chẵn .Vậy chẵn. .Đặt nhất nhất ……GTLN 4;(7 1.(4đ) bcca bababbaabbabaabccabcca...2222222222 abcacbbabcca2222222222 aabcaababcacbabcacb222222222222....11 70213 25:14:53 1415 )32(2527)32(25)32(7)32(2)87(23287xxxxxxx )32(25xDoc24.vn a,-vẽ phân giác IB=IC …..(ccc) …nên =120o (gcg) ……..Từ phần tính được 2.(3đ) đường đường trung tuyến trung điểm cạnh huyền nhọn cạnh đoạn chắn giác khác giác vuông =2.2 vuông theo Pitago ABK IBC CIABIA BIA CIA BIKBIA BKBA oBAK70 ()CAB MAC Doc24.vn Theo phần HBCM hình nhật) 2216 12AB