Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 21.5 trang 48 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hình 21.2 mô tả tính chất từ của Trái đất. Các từ cực và các cực địa lí của trái đất có trùng nhau không? Điền tên từ cực của Trái Đất nằm gần cực Bắc địa lí trên hình vẽ. Thật ra la bàn có chỉ đúng cực Bắc địa lí không?

Hướng dẫn giải

Các từ cực của Trái Đất không trùng với các cực địa lí. Từ cực nằm gần cực Bắc địa lí là từ cực Nam.

Các câu hỏi cùng bài học