Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 20: Vẽ tranh – Đề tài giữ gìn vễ sinh môi trường

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-23 02:51:54

Vẽ 1 bức tranh có nội dung Giu74 gìn vệ sinh môi trường.

- Trồng và chăm sóc cây; làm sạch nguồn nước, khu phố, trường học, ...

Lượt xem: 695

Các bài học liên quan