Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 20 Luyện nói về quan sát, tưỏng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (1)

34333232313334623836656532393464666466643832666437343063333564336430666562393538663334656264316565613134353861616437386665393631
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 07:00 AM ngày 18-07-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 226 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ph Ng Thành 01 01 0203 6D204E67006E682001 Ki tra bài cũểKhi làm văn miêu mu nêu đc nh ng ượ ữđc đi tiêu bi ng vi có ườ ầnh ng năng, năng gì?ữ §¸p ¸n- Khi làm văn miêu mu nêu đc nh ng ượ ữđc đi tiêu bi ng vi ườ ầbi quan sát đó nh xét, liên ng, ưởt ng ng, ví von, so sánh nêu đc ưở ượ ượnh ng đc đi tiêu bi t.ữ TI TẾ 84: LUY NÓI QUAN SÁT,T NG NG, ƯỞ ƯỢSO SÁNH VÀ NH XÉT TRONG VĂN MIÊU (TI P)Ậ Ế•Hình th cứ nói .•Không tế thành văn, ngử ngôn ngữ nói, nói to, rõ, ch c, thay đi ng đi uổ bi quan sát khi nói, trình bày đúng dung.•K năng thuy trình tr th tác phong ướ ựnhiên, nươ TI TẾ 84: LUY NÓI QUAN SÁT,T NG NG, ƯỞ ƯỢSO SÁNH VÀ NH XÉT TRONG VĂN MIÊU (TI P)Ậ ẾBài Tr 36.ậa. dàn cho bài văn miêu đêm trăng em theo sau đây:ở Đó là đêm trăng nh th nào .( nh xét)ộ Đêm trăng đó có gì đc c, tiêu bi u: tr i, ờđêm,v ng trăng, ánh trăng, cây i, nhà a, đng ườlàng …? (quan sát) miêu cho các th đêm trăng đp, em ẹs so sánh nh ng hình nh nh th nào? (so ếsánh, ng ng).ưở ượb. vào dàn trên, hãy nói tr các đêm ướ ềtrăng y.ấ Trong cu ng làng quê có đêm trăng mùa hè đã ghi sâu trong tâm ộh tôi. Sau đây tôi xin cho ng đc bi đêm trăng ườ ượ ềy.ấKhi gia đình tôi chi cũng là lúc trăng lên. Lúc này, tr ờcao i, nh ng đám mây trôi nh ng nh nh đang múa. Xa xa, ưphía chân tr còn ng sáng. Th màn đêm nhàn nh bao trùm ầkh i. ng trăng đang nhô lên sau ng tre làng, răng tròn ặvành nh nhìn nh chi đĩa. Trăng nh bay nh lên cao, ỏsáng kh i. Ngay đu làng, là dòng sông hi hòa, lóng lánh ánh ềvàng. Nhìn dòng sông tr dài đng trăng lung linh dát vàng. Ngoài ườcánh đng, quang nh th ng ng, tĩnh ch và tràn ng ánh trăng. ậCác chú đom đóm cũng gi ng nh tr ch trò tim, bay kh ượ ắn i, tr trong các lá hay quanh lũy tre. Trên tr nh ng vì sao ữđêm long lanh nh nh ng ng đang thi nhau ánh sáng cùng ng ầtrăng y. cánh đng gió th ng ng, th lúa nh nhô, ướ ấnh nhô nh làn sóng ch tít mãi chân tr i. Đng trên sân th ng ượng ánh trăng đp và nghe khúc nh kì di thiên nhiên, tôi ảth lòng mình lâng lâng ng khoái .ấ ảTôi yêu bu quê mình, yêu đêm trăng kì di y. đêm trăng ộđp vô cùng, đêm trăng mà t, con ng nh đc cùng ườ ượnhau ánh trăng.ắ TI 84: LUY NÓI QUAN SÁT,T NG NG, ƯỞ ƯỢSO SÁNH VÀ NH XÉT TRONG VĂN MIÊU (TI P)Ậ Bài Tr36.ậ Hãy dàn và nói tr các trong quang nh ướ ảm bu sáng (bình minh) trên bi n. Trong khi miêu ảem liên ng và so sánh các hình nh nh ng gì?ẽ ưở ữ­Nêu ra đnh nói nh dàn (không vi thành ếvăn).­Nói cho các trong cùng nghe.ạ TI TẾ 84: LUY NÓI QUAN SÁT,T NG NG, ƯỞ ƯỢSO SÁNH VÀ NH XÉT TRONG VĂN MIÊU (TI P)Ậ ẾBài Tr 36.ậM u: ẫBi ng, đc, đy nh mâm bánh đúc (Vũ Tú Nam).ể ư­ tr …ặ ờ­ tr …ầ ờ­ bi …ặ ể­ Sóng bi …ể­ Bãi cát …­ Nh ng con thuy …ữ