Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 trang 90 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Xác định trên lược đồ hình 30 SGK hoặc Atlat Địa lý Việt Nam các tuyến đường bộ chính của nước ta: quốc lộ 1, quốc lộ 6, quốc lộ 5, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14, quốc lộ 9 và điền nội dung vào bảng sau:

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học