Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 9)

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nề kinh tế - xã hội thế giới.

Hướng dẫn giải

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là sự xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao, đó là công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học với hàm lượng tri thức cao.

- Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:

+ Làm xuất hiện nhiều ngành mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

+ Tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ trên thế giới và trong các quốc gia.

+ Làm nền kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thứcCác câu hỏi cùng bài học