Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 80)

Lý thuyết

Câu hỏi

Lập phương trình tổng quát của đường thẳng \(\Delta\) trong mỗi trường hợp sau :

a) \(\Delta\) đi qua \(M\left(-5;-8\right)\) và có hệ số góc \(k=-3\)

b) \(\Delta\) đi qua hai điểm \(A\left(2;1\right)\) và \(B\left(-4;5\right)\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 2 trang 80 SGK hình học 10 | Giải toán lớp 10

Các câu hỏi cùng bài học