Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 73)

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào hình 20.1 và kiến thức đã học, điền vào bảng theo mẫu dưới đây một số đặc điểm tiêu biểu của khí hậu, cảnh quan tự nhiên của châu Á.

   

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học