Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 69)

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới:

‐ Là khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa tương đối lớn và số giờ chiếu sáng trong ngày ít chênh lệch giữa các ngày trong năm.

‐ Lượng nhiệt nhận được nhiều, nên quanh năm nóng. Mùa đông nhiệt độ chỉ giảm chút ít so với các mùa khác.

Gió: gió Tín phong.

Mưa trung bình từ 1000 đến trên 2000mm/năm.

Các câu hỏi cùng bài học