Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 58)

Lý thuyết

Câu hỏi

Theo thống kê của các nhà khoa học tại hội nghị về môi trường ở La Hay (Hà Lan) vào cuối năm 2000 thì các nước sau đây có lượng khí thải độc hại bình quân đầu người cao nhất thế giới:

- Hoa Kì: 20 tấn/năm/người.

- Pháp: 6 tấn/năm/người.

Hãy thể hiện các số liệu trên bằng biểu đồ hình cột.

Tính tổng lượng khí thải của từng nước nói trên trong năm 2000, cho biết số dân của các nước như sau:

- Hoa Kì: 281421000 người

- Pháp: 59330000 người

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Địa lý

Các câu hỏi cùng bài học