Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 43)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau của hai sông Hoàng Hà và Trường Giang.

Hướng dẫn giải

- Giống: đều bắt nguồn trên sơn nguyên Tây Tạng, chảy về phía đông, đổ ra biển, ở hạ lưu, hai sông bồi đắp thành những đồng bằng rộng, màu mỡ. Nguồn cung cấp nước đều do băng tuyết tan và mưa gió mùa vào mùa hạ. Hai sông đều có lũ lớn vào cuối hạ, đầu thu và cạn vào đông xuân.
- Khác nhau: Hoàng Hà có chế độ nước thất thường, ở đây vào mùa hạ hay có lụt lớn.

Các câu hỏi cùng bài học