Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 37)

Lý thuyết

Câu hỏi

Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là chất nào trong các chất sau?

A. Axit axetic

B. Glucozo

C. Saccarozo

D. Fructozo

Hướng dẫn giải

Sao ko ai trả lời vậy???

Để em trả lời nhé:

Chọn B.

Cách làm mọi người tự làm nhé!

Các câu hỏi cùng bài học