Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 33)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và nói rõ vai trò của nó đối với đời sống và hoạt động của con người.

Hướng dẫn giải

Lớp vỏ Trái Đất là lớp mỏng nhất trong 3 lớp cấu tạo nên Trái Đất.
- Độ dày của lớp vỏ thay đổi từ 5 - 70km, tùy thuộc vào vị trí.
- Nơi mỏng nhất là đáy đại dương (vực Marian), nơi dày nhất là vùng núi cao trên thế giới (đỉnh Everet)

Vai trò rất quan trọng,là nơi để con người và sinh vật sinh sống,sinh hoạt, hoạt động mỗi ngày

Các câu hỏi cùng bài học