Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 183)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới?

Hướng dẫn giải

- Liên minh châu Âu chiếm tới 40% hoạt động ngoại thương của thế giới. Trong khi Bắc Mĩ chỉ chiếm 16%, châu Á chiếm 27%.
- Cơ cấu tổ chức khá chặt chẽ.
- Là khu vực kinh tế duy nhất sử dụng đồng tiền chung.

Các câu hỏi cùng bài học