Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 15)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong các hình tam giác đều, hình bình hành, ngũ giác đều, lục giác đều, hình nào có tâm đối xứng ?

Hướng dẫn giải

Hình bình hành và lục giác đều là những hình có tâm đối xứng.

Các câu hỏi cùng bài học