Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 135)

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết các phương trình hóa học ( ở dạng công thức cấu tạo) của các phản ứng xảy ra khi:

a)  isopren tác dụng với hiđro ( xúc tác Ni)

b)  isopren tác dụng với brom (trong CCl4)

Các chất được lấy theo tỉ lệ số mol 1:1. tạo ra sản phẩm theo kiểu cộng 1,4.

c)  trùng hợp insopren theo kiểu 1.4Hướng dẫn giải

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Các câu hỏi cùng bài học