Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 103)

Lý thuyết

Câu hỏi

Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào?

Hướng dẫn giải

Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do các nhân tố:

- Hoạt động tân kiến tạo.

- Ngoại lực, nhất là trong điều kiện nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Hoạt động của con người.

Các câu hỏi cùng bài học