Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2. Các phương châm hội thoại (2)

bf0a1f06a61299b10e025e914abd5e36
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-28 09:49:58 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Phá Tam Giang là phá trong đm phá Tam Giang­C Haiệ Di tích phá Tam Giang kho ng 52 km², tr dài kho ng 24 km theo ng ướtây tây c­đông đông nam sông Lâu đn sông ngươ thu ộđa ph huy nệ là Phong Đi nề Qu ng Đi nả ng Tràươ và Phú Vang thu nhộ Th Thiên­Huừ Phá Tam Giang Thu An và sông ng là th chính lên kinh ươ ộthành Hu nên ngày ai th ng kinh đu ph phá. Tuy là đm nh ng vì ượ ượ ưcó sóng nên ca dao có câu:Đng vô Hu quanh quanhườ ếNon xanh bi nh tranh đướ ồTh ng em anh cũng mu vôươ ốS truông Nhà phá Tam Giang...ợ ợGi thích: phá Tam Giang ngày hai bên là nh ng đm đy lau lách­n ơcó sào huy nhóm khét ti ng vào th gi ­cho nên th ng ướ ươem mà không dám vô là y.ớ ChieuTrenPhaTamGiang-NhatTruongT_a6xs .mp3Đi ng trên Phá Tam Giang cũng ốt ràng và sinh đng. ộNgay đu làng nh th ấcác ghe thuy đánh th ảs i, tôm, cá, rói đc ươ ượchuy nhanh thuy lên ướ ềch chuy ch xu ng các ốthuy buôn cá tôm khác đi kh các ắch khác quanh vùng. ợVà nhiên, khi đn Phá Tam Giang, ếb không th không th ng th ưở ứđc đây. Cá, c, tôm, gh ẹt roi rói và nháy tanh tách, th ươ ịth ng t. Món cá đã ngon, ấngao cũng không kém ph th ơng dù ngao vùng phá này nh ỏh ngao ngoài bi n. Gh đc bi ệnh ch ng ngón tay, nh ng ng t, ọch và giá khi gi ậmình vì ch ng so gh ẹngoài bi n. Kính chúc các Đ/c luôn nh khoạ ẻChúc các có ti tho mái,ạ ảvui lý thú và đy ích.ẻ ổTi thúcế