Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2.5 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho biết axit là những chất có thể làm đổi màu chất quỳ tím thành đỏ (trong phòng thí nghiệm dùng giấy tẩm quỳ).

Hãy chứng tỏ rằng trong nước vắt từ quả chanh có chứa axit (axit xitric).

Hướng dẫn giải

Nhúng giấy tẩm quỳ tím vào nước vắt từ quả chanh, quan sát thấy quỳ tím đổi màu đỏ.

Các câu hỏi cùng bài học