Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2.21 (Sách bài tập trang 64)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hình chóp S.ABCD có SA = a là chiều cao của hình chóp và đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B có AB = BC = a và AD = 2a. Gọi E là trung điểm của cạnh AD. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.CDE ?

Hướng dẫn giải

Mặt cầu, mặt nón tròn xoay và mặt trụ tròn xoay

Các câu hỏi cùng bài học