Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 18: Vẽ theo mẫu – Vẽ chân dung

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-12-23 04:14:18

Quan sát nhận xét tỉ lệ từng phần khuôn mặt

Lượt xem: 527

Các bài học liên quan