Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 18. Ôn tập phép tu từ chơi chữ

66336139656630383362616163353661363362353830346337613836643566623338373937653437333830303163653161666364313265376538323065373333
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 09:19 AM ngày 22-07-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 337 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Lu ch i:ậ ơCh mình thích và đa ra câu tr thích ợnh cho câu đó. tr sai nh ng ườquy tr cho đi khác. Đi nào nhi đi nh ấs đc th ng, đi nào ít đi nh ph t.ẽ ượ ưở Câu i:ỏ bò, bò mà không ph bò chính là ạm bò. Là con gì??? Đáp án: Con c.ố Câu i:ỏ Vô th vô nhĩ, vô vĩ, vô tâmủ Ch lâm, hay ăn th ng. ốĐáp án: Cái th tớCâu i:ỏ Xanh xanh, đ, vàng vàngỏ hoa lý, ngang gi tr i.ắ ờĐáp án: ngầ ồCâu i:ỏ Ông ng ngang sông Cái đu ng t, cái mình ng khô.ầ ướ Đáp án: bìnhụ 1. Khái ni ch chệ Ch ch là ng đc âm, nghĩa thái dí m, hài c,… làm cho câu văn ướ ấd n, thú .ẫ ịM ví :ộ ụ1 Bà già đi ch Đôngợ Bói xem qu ch ng chăng?? Th bói gieo qu nói ng:ầ iợ thì có nh ng răng ch ng còn. 2 Đi phong là gió n, gió thì chùa, chùa ổthì ng lo, ng lo là ng.ượ ượ ươ3 Cao ngằ cao ngằ không cao ngằ Cao ng.ằ 2. Các ch ch .ố ữCó ki ch ch th ng p:ể ườ ặ­Dùng ng đng âm.ừ ồVD:Tr đt th tị tr nh mỡ dò đn hàng ếnem chả mu ăn.ố­Dùng nói tr âm( âm)ố VD: Có tài mà chi tài, Ch tài li ch tai .ữ ầ.­Dùng ng trái nghĩa, đng nghĩa, nghĩaừ ầVD: Mùa xuân là tr ng cây, Làm cho đt càng ngày càng xuân.ấ ướ­Dùng cách đi âmệVD: Minh mua mi ng mít t, ậMinh mon men mu moi múi. ng Minh ặm t, Minh ng mo.ẹ ặ­Dùng nói láiốVD: Con cá đi trong đá.ố Câu có th ng:ỏ ưở.C lênố Hãy nêu VD ch ch (Không sách).ộ ởC lênố Hãy nêu khái ni ch ch là gì? Có ấki ch ch th ng ng? Li kê.ể ườ ệC lênố Hãy cho bi câu sau thu ki ch ch nào?ế Con ng đá con ng đá nh ng con ng đá ựkhông đá con ng a”.ạ ựCÂU ĐC BI TỎ ỆTrong văn dân gian Vi Nam có phép ch ch hi đi mà ừc đi là đo theo nghĩa khác. VD: Ng lên ngai là ngài lên ngôi. hãy ạl VD khác ng nh th CHÚC CÁC MAY NHÉ!ấ ươ ẮVD chúng tôi: Cây đông ởđng sâu nh đu sông.ồ 3.T ng ghi nhổ ớ­ Ch ch làơ ng đc âm, nghĩa ểt thái dí m, hài c,… làm cho câu văn n, thú ướ ẫv .ị­ Có năm ki ch ch th ng ng:ể ườ ụ+ Dùng ng đng âm.ừ ồ+ Dùng nói tr âm( âm).ố ầ+ Dùng cách đi âm.ệ+ Dùng nói lái.ố+ Dùng ng trái nghĩa, đng nghĩa, nghĩa.ừ