Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 17 (SGK trang 117)

Lý thuyết

Câu hỏi

Khi quay tam giác vuông để tạo ra một hình nón như ở hình 87 thì góc CAO gọi là nửa góc ở đỉnh của hình nón. Biết nửa góc ở đỉnh của một hình nón là 30o, độ dài đường kính là a. Tính số đo cung của hình quạt khi khai triển mặt xung quanh của hình nón.

Hướng dẫn giải

iải:

Theo đề bài: góc ở đỉnh cả hình nón là 600 nên suy ra đường kính của đường tròn đáy của một hình nón bằng a(do ∆ABC đều). Vậy bán kính đáy của hình nón là

Đường sinh của hình nón là a.

Độ dài cung hình quạt n0, bán kính a bằng chu vi đáy là a.

Độ dài cung hình quạt trong n0, bán kính a bằng chu vi đáy hình tròn nên ta có:

Suy ra n0 = 1800.

Các câu hỏi cùng bài học