Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 16 : Vẽ theo mẫu - Mẫu dạng hình trụ và hình cầu ( vẽ đậm nhạt )

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-11-18 08:36:39

Vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu ( vẽ đậm nhạt )

Lời giải:

Lượt xem: 258