Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 158 (Sách giáo khoa trang 64)

Lý thuyết

Câu hỏi

So sánh hai phân số :

a) \(\dfrac{3}{-4}\) và \(\dfrac{-1}{-4}\)

b) \(\dfrac{15}{17}\) và \(\dfrac{25}{27}\)

Hướng dẫn giải

ời giải:

Giải bài 158 trang 64 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Các câu hỏi cùng bài học